Nagły zgon sercowy u młodych pacjentów z cukrzycą

doniesienia medialne

Dlaczego warto przeczytać: Młodzi pacjenci z cukrzycą mają ponad 8-krotnie wyższe ryzyko wystąpienia nagłego zgonu sercowego w porównaniu z młodymi osobami bez cukrzycy ? donoszą duńscy badacze. Autorzy publikacji z European Heart Journal przeprowadzili analizę wszystkich Duńczyków w wieku 1-49 lat w latach 2000-2009. W ww. dziesięcioletnim okresie w badanej grupie zmarły 14 294 osoby. Na podstawie oceny raportów z sekcji zwłok, wypisów i danych z duńskich rejestrów stwierdzono 1698 nagłych i nieoczekiwanych zgonów ? 1363 spełniło kryteria nagłego zgonu sercowego. W grupie 14 294 osób, które zmarły, znalazło się 669 pacjentów z cukrzycą ? 118 z nich doznało nagłego zgonu sercowego (9% wszystkich nagłych zgonów sercowych), co było wiodącą przyczyną zgonu u młodych osób z cukrzycą. W kohorcie chorych 1-35 lat z cukrzycą wskaźnik zapadalności na nagły zgon sercowy wyniósł 21,9 na 100 000 osobolat w porównaniu z 2,6 na 100 000 osobolat u osób bez cukrzycy (8,6; 95% CI 5,8-28,6). Z kolei w podgrupie osób w wieku 36-49 lat ww. wskaźnik wyniósł 119,8 na 100 000 osobolat dla pacjentów z cukrzycą i 19,7 na 100 000 osobolat dla osób bez cukrzycy (6,1; 95% CI 4,7-7,8). Prezentowane badanie wskazuje na pilną potrzebę wczesnego monitorowania ryzyka sercowo-naczyniowego u młodych osób z cukrzycą. 

https://academic.oup.com/eurheartj/article/41/28/2699/5680015?searchresult=1

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły