NAJCIEKAWSZE BADANIA PREZENTOWANE W CZASIE KONGRESU CARDIOSTIM 2012

NAJCIEKAWSZE BADANIA PREZENTOWANE W CZASIE KONGRESU CARDIOSTIM 2012

– TRUST – Home Monitoring zmniejszający liczbę ambulatoryjnych follow-up

– RAFT – terapia resynchronizująca serca w łagodnej lub umiarkowanej niewydolności serca

– COMPAS – Home Monitoring zmniejszający liczbę hospitalizacji z powodu arytmii przedsionkowej i związanej z nią udarem

– ECHO CRT – skuteczność terapii resynchronizującej serca u chorych z zaawansowaną niewydolnością serca

– ablacja typowego trzepotania przedsionków

Badania – ZOBACZ