Najlepsza skala przewidujące arytmie w zespole Brugadów? 

Skala PAT wydaje się przewyższać dostępne skale oceniające ryzyko poważnych incydentów arytmicznych w zespole Brugadów i osiąga czułość na poziomie 95,5% i swoistość równą 89,1% dla ≥ 10 punktów (ROC 0,9460). Badacze przeprowadzili przegląd systematyczny badań poświęconych arytmiom w zespole Brugadów i uzyskali dane 7358 chorych z 232 ośrodków z 26 krajów (67 badań opublikowanych w latach 2000-2022). Na tej podstawie stworzyli skalę PAT (ang. Predicting Arrhythmic evenTs) poddaną walidacji wewnętrznej i zewnętrznej. Skala PAT pozwalała na lepszą dyskryminację poważnych incydentów arytmicznych (ROC 0,9671) niż skala BRUGADA-RISK (ROC 0,7210, p = 0,006), Shanghai Score System (ROC 0,709, p = 0,003), skala Sieira i wsp. (ROC 0,8174, p = 0,026). Skala PAT obejmuje: 

  • czas od szczytu do końca załamka T – 5 punktów, 
  • niewyjaśnione lub arytmiczne omdlenie – 5 punktów, 
  • VT/VF w trakcie próby farmakologicznej – 4 punkty,
  • odstęp PQ ≥ 200 ms – 3 punkty,
  • typ 1 zespołu Brugadów w EKG – 3 punkty,
  • objaw aVR – 3 punkty,
  • pofragmentowany zespół QRS – 3 punkty,
  • cechy wczesnej repolaryzacji w odprowadzeniach znad ściany dolnej, bocznej – 3 punkty. 

https://www.heartrhythmjournal.com/article/S1547-5271(23)02398-6/fulltext

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły