Nawet minimalna aktywność fizyczna zmniejsza śmiertelność osób z ICD

doniesienia medialne

Nawet 10 minut aktywności fizycznej dziennie poprawia rokowanie pacjentów ze wszczepionym ICD. W retrospektywnej analizie 41 731 osób ubezpieczonych w Medicare, którym implantowano ICD między 2014 a 2016 rokiem, połączono dane dot. aktywności fizycznej mierzonej przez kardiowerter ze śmiertelnością i hospitalizacjami z powodu niewydolności serca. Zidentyfikowano również uczestników rehabilitacji kardiologicznej. Średnia wieku populacji wyniosła 76?10 lat, 72,3% stanowili mężczyźni, a 3% brało udział w rehabilitacji kardiologicznej. Zwiększona aktywność fizyczna wiązała się z poprawą rokowania. Uczestnicy programów rehabilitacji kardiologicznej zwiększyli średnio o 9,7?57,8 min dziennie swoją aktywność fizyczną, podczas gdy pozostałym osobom aktywność fizyczna spadła (-1,0?59,7 min dziennie) (p < 0,001). Po dopasowaniu danych demograficznych, chorób współistniejących i wyjściowej aktywności fizycznej uczestnicy programów rehabilitacji cechowali się niższą śmiertelnością roczną i trzyletnią (HR 0,76; 95% CI 0,69-0,85; p = 0,03). Obliczono, że każdy wzrost dziennej aktywności fizycznej o 10 minut wiązał się z 1,1% redukcją śmiertelności całkowitej.  

https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCOUTCOMES.120.007580

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły