Nie wszystko złoto co się świeci… c.d… artefakty w urządzeniach firm Medtronic i Boston Scientific

Pacjent ze wszczepionym układem CRTD firmy Medtronic, z uwagi na utrwalone migotanie przedsionków zaprogramowanym w trybie VVIR BiV zgłosił się na rutynową kontrolę, nie zgłaszał poczucia arytmii.

W pamięci urządzenia zarejestrowane epizody nsVT…..

Rozkład interwałów czasowych mógłby rzeczywiście sugerować nsVT ale….

Ryc. 1 

…..początek zapisu IEGM już budził zaniepokojenie. Na kanale Can to RV coil widoczne okresowe artefakty ( niebieskie strzałki ). W ostatniej części zapisu przejściowa utrata stymulacji, widoczne tylko artefakty na kanale Can to RV coil (czerwona strzałka) powodujące utratę stymulacji, zinterpretowane przez ICD jako nsVT . Zakończenie epizodu przez powrót stymulacji BiV (widoczny tylko marker). 

Ryc. 2 

Rutynowa kontrola u pacjentki ze wszczepionym stymulatorem firmy Boston Scientific z powodu choroby węzła zatokowego. Nie odczuwa arytmii, kołatań serca. Tymczasem w pamięci stymulatora liczne arytmie nadkomorowe .

W zapisie IEGM widoczne trzaski na elektrodzie przedsionkowej ( uszkodzenie elektrody przedsionkowej ) oznaczone czerwonymi strzałkami, częściowo zliczane jako pobudzenia własne przedsionkowe, częściowo jako pobudzenia przedwczesne przedsionkowe. Rzeczywiste pobudzenia przedsionkowe oznaczone niebieską strzałką

Ryc. 3

Rutynowa kontrola pacjenta ze wszczepionym kardiowerterem defibrylatorem dwujamowym firmy Boston Scientific. Dotychczas bez arytmii nadkomorowych, tymczasem od ostatniej kontroli bardzo liczne epizody arytmii nadkomorowych… Parametry stymulacji, wyczuwania oraz oporności elektrod prawidłowe.

W zapisach IEGM widoczne trzaski na elektrodzie przedsionkowej ( czerwone strzałki ) spowodowane jej uszkodzeniem identyfikowane przez ICD jako AF. Pobudzenia własne przedsionkowe oznaczone niebieską strzałką

Ryc 4

We wszystkich powyższych przypadkach kontrola elektrod po ich usunięciu potwierdziła uszkodzenie.

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły