Nie wszystko złoto co się świeci?Artefakty w urządzeniach firmy BIOTRONIK

Pacjent z napadowym migotaniem przedsionków z szybką czynnością komór, z nieadekwatnymi wyładowaniami ICD w wywiadach. Po ablacji w obrębie ujść żył płucnych. W trakcie wizyty kontrolnej samopoczucie dobre, bez odczuwalnych epizodów arytmii, jednak w pamięci urządzenia epizody arytmii przedsionkowych? 

W zapisie IEGM widoczne artefakty ? interferencje elektromagnetyczne w kanale przedsionkowym związane z użyciem spawarki (zmodyfikowanej przez pacjenta). Niebieskimi strzałkami zaznaczono markery potencjałów w kanale przedsionkowym zakwalifikowane jako AT; czerwone strzałki wskazują na rzeczywiste potencjały przedsionka (rytm zatokowy)

Pacjent zgłosił się na wizytę po kilku wyładowaniach. Przed interwencjami urządzenia nie odczuwał kołatania serca, bez zasłabnięcia, bez utraty przytomności ? pacjent montował gniazdo elektryczne. 

W zapisie IEGM widoczne artefakty – interferencje elektromagnetyczne w kanale komorowym zakwalifikowane jako VF (niebieskie strzałki), po detekcji widoczna stymulacja antytachyarytmiczna typu Burst  (zielona strzałka) oraz ładowanie kondensatora (początek zaznaczony fioletową strzałką) zakończone wyładowaniem 40J (nie pokazane na rycinie). Widoczne potencjały pobudzeń komorowych (czerwone strzałki) ? interwencja urządzenia spowodowana porażeniem prądem.

Rutynowa kontrola ICD ? w pamięci urządzenia liczne epizody VF, bez interwencji urządzenia. Pacjent bez dolegliwości.

W zapisach IEGM widoczne trzaski w kanale komorowym (niebieskie strzałki) oraz w kanale potencjałów z dalekiego pola (far field, FF) spowodowane uszkodzeniem elektrody defibrylującej. Rzeczywiste potencjały komorowe zaznaczono czerwonymi strzałkami.

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły