Nieadekwatna tachykardia zatokowa u pacjentów po COVID-19

Aż co piąty pacjent z zespołem pocovidowym może cierpieć na nieadekwatną tachykardię zatokową. Przeanalizowano pacjentów z zespołem pocovidowym z tachykardią zatokową ?100/min konsultowanych w multidyscyplinarnym ośrodku. W prezentowanym badaniu nieadekwatną tachykardię zatokową rozpoznawano na podstawie rytmu zatokowego ?100/min w spoczynku i średniej częstości rytmu w 24-godzinnym monitorowaniu EKG metodą Holtera powyżej 90/min. Badanym wykonywano pomiar ciśnienia tętniczego w spoczynku i po pionizacji, echo przezklatkowe i Holter EKG. Oceniano funkcję układu autonomicznego na podstawie zmienności rytmu serca w Holterze EKG. Do każdych 2 pacjentów z nieadekwatną tachykardią zatokową dopasowano 1 osobę w pełni zdrową po COVID-19 i 1 bez wywiadu infekcji COVID-19. 

Spośród 200 pacjentów z zespołem pocovidowym 40 spełniło kryteria nieadekwatnej tachykardii zatokowej (20%) ? były to w większości kobiety (85%) o średniej wieku 40?10 lat bez chorób współistniejących. W 83% przypadków obserwowano łagodny przebieg choroby w trakcie zakażenia COVID-19 (brak hospitalizacji). Stwierdzono prawidłowy wynik echo serca i brak stanu zapalnego czy biochemicznych parametrów uszkodzenia miokardium. Obserwowano z kolei istotną pogorszenie tolerancji wysiłku (średni wynik testu 6-minutowego marszu wyniósł 60% oczekiwanego dystansu) i pogorszoną jakość życia. W porównaniu z pacjentami, którzy wrócili do pełni zdrowia po COVID-19, osoby z nieadekwatną tachykardią zatokową częściej skarżyli się na kołatania serca, duszność, ból w klatce piersiowej, zawroty głowy, biegunki zmiany skórne. W grupie z nieadekwatną tachykardią zatokową stwierdzono dużo gorsze parametry zmienności rytmu serca w porównaniu z dwiema grupami kontrolnymi. Zdaniem autorów nieadekwatna tachykardia zatokowa może częściowo tłumaczyć objawy pacjentów z zespołem pocovidowym. Prawdopodobnie po infekcji COVID-19 może dochodzić do braku równowagi w układzie autonomicznym na skutek zmniejszonej aktywności układu przywspółczulnego. 

dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

https://ehra2021-abstract.medicalcongress.online/mediatheque/media.aspx?mediaId=98740&channel=98056

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły