NIEADEKWATNE INTERWENCJE ICD

NIEADEKWATNE INTERWENCJE ICD

Mimo rozwoju technologii w zakresie wszczepialnych urządzeń w tym kardiowerterów-defibrylatorów (ICD), nieadekwatne interwencje ICD są jednym z elementów życia związanym z ich stosowaniem, mimo zastosowania coraz to nowszych algorytmów, doskonalszych metod dyskryminacji nadkomorowych i komorowych zaburzeń rytmu oraz implantacji nowych elektrod. Nieadekwatne interwencje zazwyczaj są źle tolerowane przez pacjentów, gdyż najczęściej występują w czasie gdy pacjenci są w pełni przytomni. Ponadto zdarzają się one w poczuciu zdrowia, niespodziewanie dla chorego, który doznaje bólu związanego z wyładowaniem wysokoenergetycznym, a nierzadko dolegliwości w efekcie proarytmicznego działania terapii. W przypadku takich epizodów mogą rozwinąć się stany lękowe i drastycznie obniża się jakość życia. Nie do pominięcia jest fakt szybszego wyczerpania się baterii ICD w przypadku powtarzających się niepotrzebnych interwencji.

Jak unikać nieadekwatnych interwencji…_Artur Oręziak –  ZOBACZ