Niewyjaśnione omdlenie i blok dwuwiązkowy – jak postępować? 

U pacjentów z niewyjaśnionym, nawracającym omdleniem skutkującym urazem i blokiem dwuwiązkowym implantacja stymulatora serca istotnie zmniejsza ryzyko nawrotu omdlenia w porównaniu do monitorowania za pomocą rejestratora rytmu. W prezentowanym prospektywnym, wieloośrodkowym badaniu obserwacyjnym znalazło się 309 kolejnych pacjentów (średnia wieku blisko 80 lat) z blokiem dwuwiązkowym i niewyjaśnionym omdleniem, którym wszczepiano empirycznie stymulator lub monitorowano za pomocą ILR. Wykonano analizę typu propensity score matching i porównano po 89 chorych ze stymulatorem lub ILR. W ciągu obserwacji trwającej średnio ponad 2,5 roku stała stymulacja serca wiązała się z niższym ryzykiem omdleń niż monitorowanie za pomocą ILR (19,1% vs. 46,1%, p<0,001). Łącznie u ok. 39% osób z grupy ILR rozpoznano bradyarytmie (a w blisko 70% z tej podgrupy był to napad.

autor grafiki: dr Sylwester Rogula

https://www.heartrhythmjournal.com/article/S1547-5271(22)02037-9/fulltext

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły