Niskie ryzyko nawracających infekcji po reimplantacji urządzenia stymulującego

Niskie ryzyko nawracających infekcji po reimplantacji urządzenia stymulującego

Zakażenia stanowią poważne powikłania po wszczepianiu urządzeń stymulujących układ krążenia – CIED (cardiovascular implantable electronic device). Na optymalne leczenie zakażeń powszczepiennych składa się  całkowite usunięcie urządzenia stymulującego. W konsekwencji wiąże się to ze:

  • zwiększoną śmiertelnością;
  • wyższymi kosztami leczenia pacjenta;
  • długimi pobytami w szpitalu.

Celem badania MEDIC było określenie ryzyka nawracających infekcji po reimplantacji CEID.

Duże, wieloośrodkowe, prospektywne badanie MEDIC wykazało, iż: bezpieczna jest ponowna reimplantacja urządzenia stymulującego pracę serca po usunięciu zainfekowanego urządzenia. W badaniu zaobserwowano także niski wskaźnik nawracających infekcji. Zaobserwowano także, iż czas między usunięciem urządzenia a reimplantacją nie wypływa na powikłania infekcyjne.

Pełne usunięcie urządzenia stymulującego wykonano u 381 pacjentów, tj. 87.8%. 220 pacjentów (tj. 57.7% z nich) poddano reimplantacji Wśród reimplantowanych pacjentów wskaźnik nawracających infekcji wynosił 1.8%.

Pacjenci leczeni poprzez reimplantację CEID odznaczali się znacznie lepszymi wynikami. Bez względu na długość okna reimplantacyjnego ok. 70-80% pozostało przy życiu, bez infekcji oraz bez potrzeby przewlekłego przyjmowania antybiotyków. Przed podjęciem decyzji o reimplantacji CEID zaleca się dokładną ponowną ocenę stanu klinicznego.

Autor: Michał Chudzik

POBIERZ – „Niskie ryzyko nawracających infekcji po reimplantacji urządzenia stymulującego”
Źródło/a: 

https://cardiacrhythmnews.com/low-risk-of-repeat-infection-in-reimplanted-cardiac-devices/