NORDIC ICD – Test defibrylacji podczas implantacji ICD – nowe badania firmy Biotronik

NORDIC ICD – Test defibrylacji podczas implantacji ICD – nowe badania firmy Biotronik

CRM, Tachyarrhythmietherapie, Defibrillator, Komplettaufnahme, Produkt einzeln, blauer Hintergrund

Biotronik, wiodący producent w dziedzinie technologii medycznej, sponsoruje randomizowane badanie potwierdzające coraz liczniejsze dowody na to, że test defibrylacji (DFT) wykonywany podczas zabiegu implantacji kardiowertera-defibrylatora (ICD) po lewej stronie nie prowadzi do istotnych korzyści klinicznych. DFT jest obecnie standardem w opiece medycznej wielu krajów, choć nigdy nie wskazywał na poprawę przeżywalności i jest związany z dłuższą, bardziej skomplikowaną procedurą implantacji wymagającą zaplecza technicznego oraz znieczulenia. Wyniki, opublikowane w European Heart Journal, pokazują także wyjątkową skuteczność wstrząsów ICD firmy Biotronik w dużej, ogólnoświatowej populacji. NORDIC ICD – NO Regular Defibrillation testing In Cardioverter-Defibrillator Implantation to prospektywne, wieloośrodkowe, równoważne międzynarodowo badanie, które sprawdza, czy skuteczność pierwszego wyładowania u pacjentów z ICD jest zmniejszona bez testu defibrylacji. W badaniu wzięło udział 1077 pacjentów z populacji rzeczywistej ze wskazaniem do ICD zgodnie z wytycznymi ESC, których podzielono na dwie grupy: N=540 z DFT oraz N=537 bez DFT i poddano co najmniej 12 miesięcznej obserwacji przez regularne wizyty kontrolne na miejscu oraz zdalnie poprzez BioTronik Home Monitoring®. Pierwszorzędowym punktem końcowym była skuteczność pierwszego wyładowania przerywającego epizody VT i VF podczas obserwacji. Wszczepiane urządzenia wykazały wysoką skuteczność pierwszego wyładowania w grupie bez DFT – 97,1%.

Autor: Michał Chudzik

Źródło:  http://www.eplabdigest.com/news/NORDIC-ICD-Trial-Calls-Defibrillation-Testing-during-ICD-Implantation-Question

POBIERZ – NORDIC-test defibrylacji podczas implantacji ICD