Nowa forma leczenia burzy elektrycznej

doniesienia medialne

Fototerapia zwoju gwiaździstego może być nową metodą terapeutyczną u chorych z uporczywą burzą elektryczną. Japońscy badacze ocenili działanie fototerapii za pomocą lasera ksenonowego i światła bliskiej podczerwieni. Aplikację wykonywano za pomocą sond umieszczonych między chrząstką pierścieniowatą a mięśniem mostkowo-obojczykowo-sutkowym. Badaniu poddano 20 zdrowych ochotników i 11 pacjentów z burzą elektryczną oporną na farmakoterapię, sedację i ablację. U 20 zdrowych ochotników wykonano przez 4 tygodnie osiem 10-minutowych cykli fototerapii ? obserwowano spadek stężenia adrenaliny w surowicy po każdym cyklu, jednak wpływ na zmienność rytmu serca nie utrzymał się powyżej 3 miesięcy. W pilotażowym badaniu klinicznym uzyskano pełną supresję burzy elektrycznej (brak arytmii komorowej) po fototerapii u dwóch chorych, u dwóch chorych stwierdzono nawroty częstoskurczu komorowego, a u pozostałych czterech nie udało się uzyskać zamierzonego efektu. Zdaniem autorów przewlekła fototerapia może pomóc zmniejszyć nawrót burzy elektrycznej w wybranych przypadkach, choć długoterminowy efekt działania tej metody nie jest jeszcze znany. 

https://www.jacc.org/doi/10.1016/j.jacep.2021.04.015

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły