HRS 2019. Nowa, prosta w użyciu skala ryzyka infekcji PADIT dot. urządzeń wszczepialnych

Podczas kolejnej sesji Late Breaking Clinical Trials przedstawiono analizę badania Prevention of Arrhythmia Device Infection Trial (PADIT), w której stworzono nową skalę oceniającą ryzyko infekcji u pacjentów z urządzeniami wszczepialnymi. 

W badaniu PADIT brały udział 24 ośrodki, w których przez cztery sześciomiesięczne okresy stosowano konwencjonalną lub intensywną antybiotykoterapię w celu prewencji infekcji u pacjentów poddawanych zabiegom z zakresu elektroterapii. Pierwszorzędowym punktem końcowym była hospitalizacji z powodu infekcji urządzenia w obserwacji rocznej. W analizie regresji logistycznej zidentyfikowano niezależne predyktory infekcji. 

Spośród 19 603 pacjentów, którym wykonano zabiegi, 177 (0,9%) zostało hospitalizowanych z powodu infekcji urządzenia w ciągu rocznej obserwacji. Zidentyfikowano pięć niezależnych predyktorów infekcji: 

  • poprzednie zabiegi (Previous procedures, N),
  • wiek (Age),
  • obniżona funkcja nerek (Decreased renal function),
  • obniżona odporność (Immuno-compromised),
  • rodzaj zabiegu (Type of procedure).

Wartość c statystyki tej skali w przewidywaniu infekcji układu wyniosła 0,704 (95% CI 0,660-0,744). W ww. skali można uzyskać 14 punktów. Autorzy klasyfikowali pacjentów do grupy niskiego (0-4 punkty), pośredniego (5-6) i wysokiego ryzyka (? 7 punktów), w których ryzyko infekcji wyniosło odpowiednio: 0,51%, 1,42% i 3,41%. Przykładowo 85-letni mężczyzna z niewydolnością nerek poddawany wymianie ICD implantowanego w prewencji wtórnej ma 7 punktów w skali PADIT.

Podsumowując, autorzy stworzyli nową skalę ryzyka infekcji, którą można łatwo zastosować w praktyce klinicznej. Dodatkowo, wartość c statystyki skali PADIT (0,704) jest podobna do innych skal stosowanych w praktyce klinicznej (CHADS2-VASc ? 0,606; Framigham Risk Score ? 0,763). Zwrócono uwagę, że w skali PADIT może brakować innych predyktorów infekcji ? m.in. leków przeciwpłytkowych i przeciwzakrzepowych, które mogą zwiększać ryzyko krwiaka. 

Autor: dr Łukasz Januszkiewicz

Oprac. na podstawie: S-LBCT02-01. Update From The Prevention Of Arrhythmia Device Infection Trial (padit); Development Of The Padit Infection Risk Score. 

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły