Nowa skala oceni rokowanie pacjentów po wymianie ICD

doniesienia medialne

Skala SUSCI może pomóc podjąć decyzję o odstąpieniu od wymiany ICD pacjentów w ERI.  W prezentowanej analizie badania DECODE zidentyfikowano czynniki związane ze złym rokowaniem po wymianie ICD. Przeanalizowano 983 kolejnych pacjentów (mediana wieku 71 lat, 24% stanowiły kobiety, 55% osób miało etiologię niedokrwienną niewydolności serca, a 47% ? CRT-D). W trakcie obserwacji trwającej średnio 761 dni zmarło 114 chorych (12%). W analizie wieloczynnikowej Coxa stwierdzono następujące czynniki związane ze zgonem: 

  • klasa NYHA III/IV,
  • kardiomiopatia niedokrwienna, 
  • BMI < 26, 
  • stosowanie insuliny, 
  • wiek ? 75 lat,
  • wywiad migotania przedsionków, 
  • hospitalizacja w ciągu 30 dni przed wymianą ICD. 

Stworzona skala SUSCI obliczana wg wzoru:

(1,9359^ICM)+(2,2583^AGE ? 75)+(2,0295^INS)+(2,2369^NYHA)+(2,293^HOSP)+(1,7199^AF)+(2,1744^BMI) 

wykazywała dobrą moc predykcyjną zgonu (HR 2,6; 95% CI 2,2-3,1; p < 0,0001). Ryzyko zgonu wzrastało od 0% dla osób niskiego ryzyka do 47% dla osób wysokiego ryzyka. Dzięki skali SUSCI można zidentyfikować chorych u kresu życia, u których można uniknąć niepotrzebnej wymiany ICD. 

dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

https://www.heartrhythmjournal.com/article/S1547-5271(20)31128-0/fulltext

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły