Przyczyna braku stymulacji LV u pacjenta z CRT

 

[rapid_quiz question=”Rycina 1. przedstawia zapis epizodu tachyarytmii u pacjenta z CRT z okresową niedoczułością w kanale elektrody LV. Parametry układu przedstawiono na rycinie 2. Skąd okresowy brak stymulacji LV po wykrytych pobudzeniach w kanale RV?” answer=”Klasyfikacja pobudzeń jako PVC” options=”Zbyt szybka częstość rytmu komór|Zaburzenia wyczuwania w kanale prawokomorowym|Nadczułość w kanale przedsionkowym|Klasyfikacja pobudzeń jako PVC” notes=”

Układ CRT często programuje się w taki sposób, aby urządzenie dostarczało stymulację lewokomorową po wykrytym pobudzeniu w kanale prawokomorowym (RV triggering). Jest to jeden ze sposobów zwiększenia odsetka stymulacji resynchronizującej, przy czym nie u wszystkich pacjentów dostymulowanie lewej komory przynosi istotny efekt hemodynamiczny. W prezentowanym przypadku obserwujemy niedoczułość w kanale lewokomorowym. Część pobudzeń wykrytych w kanale prawokomorowym jest dostymulowywanych w kanale lewokomorowym. Podstawowym warunkiem dostymulowania pobudzenia wykrytego w kanale prawokomorowym, jest interwał między obecnym i wcześniejszym pobudzeniem komorowym dłuższy, niż zaprogramowany jako minimalny.

W trakcie rejestracji epizodu układ był zaprogramowany w taki sposób, aby dostymulowywać jedynie pobudzenie zakwalifikowane jako przewiedzione ? podstawowym kryterium jest obecność pobudzenia wykrytego w kanale przedsionkowym poprzedzającego pobudzenie komorowe. Wykryte pobudzenia komorowe niepoprzedzone wykrytym pobudzeniem przedsionkowym, kwalifikowane jako pobudzenia dodatkowe, nie generowały stymulacji lewokomorowej.

Co więcej, nie ulega wątpliwości, że zapis przedstawia częstoskurcz komorowy. Okresowa niedoczułość w kanale przedsionkowym jest funkcjonalna ? wynika z zaślepienia w kanale przedsionkowym, tuż po wykrytym pobudzeniu komorowym (post ventricular atrial blanking, PVAB). “]

 

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły