Nowatorska metoda leczenia infekcji loży

Stałe, celowane podawanie dużych stężeń antybiotyków (continuous, in situ-targeted, ultrahigh concentration of antibiotics, CITA) do zainfekowanej loży CIED może być skuteczną i bezpieczną alternatywą dla pacjentów niekwalifikujących się lub niezgadzających się na przezskórne usunięcie elektrod. Badacze z Izraela opracowali i przetestowali technikę podawania wysokich stężeń antybiotyków do loży za pomocą cewnika z jednoczasowym monitorowaniem ich aktywności w miejscu podawania. Zastosowali ją na grupie 80 pacjentów z infekcją loży w latach 2007-2021. W tej grupie dziewięć osób nie miało wykonanego zabiegu usuwania elektrod z powodu nadmiernie wysokiego ryzyka operacyjnego, a sześć miało wątpliwe wskazania do operacji. Pozostałych 65 chorych miało infekcję loży i byli oni odpowiednimi kandydatami do usuwania elektrod, ale preferowali leczenie za pomocą CITA. Następnie grupę leczoną CITA porównano z 81 innymi pacjentami z infekcją loży i podobną charakterystyką kliniczną leczonymi usunięciem całego układu. CITA było skuteczne u 68 z 80 pacjentów (85%), których wyleczono z infekcji (mediana obserwacji 3 lata, IQR 1,0-6,8). W porównaniu z pacjentami po przezskórnym usuwaniu elektrod okazało się, że leczenie operacyjne było skuteczniejsze niż CITA (96,2% vs. 84,6%; p = 0,027). Odsetek poważnych powikłań był jednak wyższy w grupie leczonej usunięciem elektrod (14,8% vs. 1,5%; p = 0,005). Nie stwierdzono istotnych różnic między grupami pod względem 30-dniowej i rocznej śmiertelności. W 90,8% przypadków leczonych za pomocą CITA udało się uniknąć przezskórnego usuwania elektrod. 

https://www.jacc.org/doi/10.1016/j.jacc.2022.10.022

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły