Nowe arytmie po COVID-19

Nowe arytmie u pacjentów po COVID-19 są dość rzadkie, najczęściej powstają w przedsionkach, ale są silnym predyktorem zgonu. Przeanalizowano 3080 osób z potwierdzonym w RT-PCR zakażeniem COVID-19 ze Szpitala Uniwersyteckiego La Paz w Madrycie. Stwierdzono 116 nowych przypadków arytmii: 

  • migotanie przedsionków ? 67%, 
  • trzepotanie przedsionków ? 12%,
  • bradykardia zatokowa ? 8%,
  • VT/VF ? 10%,
  • inne ? 3%. 

W analizie wieloczynnikowej nowa arytmia (HR 2,29, 95% CI 1,76-2,98, p<0,001), wiek (HR 2,08 na każde 10 lat, 95% CI 1,94-2,24, p<0,001), płeć męska (HR 1,65, 95% CI 1,38-1,98, p<0,001) były istotnie związane z wystąpieniem zgonu. W analizie Kaplana-Meiera pacjenci z nowymi arytmiami umierali częściej w całej badanej populacji (p<0,001), ale także w podgrupie osób leczonych poza oddziałem intensywnej opieki (p<0,001) i grupie przyjętej do oddziału intensywnej opieki (p=0,007)

dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

https://ehra2021-abstract.medicalcongress.online/mediatheque/media.aspx?mediaId=98188&channel=98056

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły