Nowe badanie sprawdza, czy stymulatory z CLS zapobiegają omdleniom ? Biotronik BIOSync CLS

Jak podaje Biotronik, właśnie rozpoczęła się rekrutacja pacjentów do randomizowanego, kontrolowanego badania BIOSync CLS. Próba będzie sprawdzać skuteczność stymulacji z fizjologiczną modulacją rytmu w zapobieganiu omdleniom. Dotychczasowe badania na temat CLS dostarczyły sprzecznych wyników dotyczących stymulacji serca w omdleniach. BIOSync CLS ma potencjał, aby wyjaśnić, czy dwujamowy PM z algorytmem CLS ma możliwość wykrycia i szybkiego udaremnienia omdleń. Międzynarodowe, podwójnie ślepe, wieloośrodkowe badanie obejmować będzie 30 ośrodków we: Włoszech, Hiszpanii, Francji, Holandii, Portugalii i Kanadzie. Badacze będą randomizować 128 pacjentów z nawracającymi omdleniami ze wskazaniem do PM do dwóch grup. Pacjenci z obu grup otrzymają dwujamowy PM Biotronik z CLS (z możliwością włączenia i wyłączenia). Pierwszorzędowym punktem końcowym badania jest porównanie czasu do pierwszego nawrotu omdleń pomiędzy grupą badawczą (tryb wykrywania i CLS włączony) i grupą kontrolną (placebo, tylko w trybie detekcji). Następnie, podczas 2 letniego okresu obserwacji, informacje dotyczące pierwszorzędowych punktów końcowych zostaną ocenione za pomocą anonimowych ankiet dla pacjentów, zebranych przez niezależny personel zaślepiony do randomizacji. Wiele wcześniejszych badań wykazało, że CLS jest wrażliwy na kurczliwość. Przypuszcza się, że rozruszniki serca z CLS są wyjątkowo zdolne do wykrywania wzrostu kurczliwości, które mogą wystąpić we wczesnym etapie omdleń. Dlatego powinny one być w stanie zainicjować stymulację serca we wcześniejszym etapie, aby zapobiec nagłemu spadkowi częstości akcji serca, który często powoduje omdlenia. Jeśli ta hipoteza okaże się prawdziwa, implikacje dla wskazań terapeutycznych i wytycznych będą powszechne.

Autor: Michał Chudzik

Źródło: http://www.cxvascular.com/crn-latest-news/cardiac-rhythm-news—latest-news/new-study-evaluating-whether-pacemakers-with-closed-loop-stimulation-prevent-reflex-syncope-begins

[button type=”bd_button btn_large” url=”https://akademiaelektroterapii.pl/wp-content/uploads/2016/02/2015_12_28-Nowe-badanie-sprawdza-czy-stymulatory-z-CLS-zapobiegają-omdleniom-Biotronik-BIOSync-CLS.ppt” target=”on” button_color_fon=”#3fc2da” button_text_color=”#FFFFFF” ]POBIERZ – Nowe badanie sprawdza czy stymulatory z CLS zapobiegają omdleniom Biotronik BIOSync CLS[/button]
Total
0
Shares
Powiązane Artykuły