Nowe dwukierunkowe urządzenie do mechanicznej ekstrakcji elektrod jest skuteczne i bezpieczne. Wysokie wskaźniki skuteczności przy dawno implantowanych elektrodach

Nowe dwukierunkowe urządzenie do mechanicznej ekstrakcji elektrod jest skuteczne i bezpieczne. Wysokie wskaźniki skuteczności przy dawno implantowanych elektrodach

Według badań opublikowanych online w Europace, nowy dwukierunkowy, obrotowy system do mechanicznego usuwania elektrod jest zarówno bezpieczny, jak i skuteczny w wykonywaniu ekstrakcji. Skuteczność kliniczna przy ekstrakcji elektrod za pomocą tej nowatorskiej powłoki wynosi 98,1% bez śmiertelności lub poważnych powikłań. Christoph T Starck, (Niemiecki Instytut Serca, Berlin, Niemcy) uważa, że przezżylne usuwanie elektrod może być wielkim wyzwaniem, szczególnie przy dawno implantowanych elektrodach. Idealne urządzenie do ekstrakcji powinno łączyć maksimum bezpieczeństwa pacjentów z wysokim wskaźnikiem skuteczności. W niniejszym badaniu autorzy śledzili drugą generację urządzenia Evolution z Cook Medical – Evolution RL. Jest to obrotowa powłoka, ulepszona wersja urządzeń pierwszej generacji z mniej agresywną końcówką oraz dwukierunkowym mechanizmem, eliminującym zwijanie elektrod i uszkodzenia izolacji sąsiednich elektrod. Od kwietnia 2013 roku do września 2014 roku przeprowadzono procedury ekstrakcji  u 71 pacjentów (50 mężczyzn, 21 kobiet) ze 112 elektrodami (73 PM, 39 ICD) zakwalifikowanymi do usunięcia. W tym okresie czasu obrotową osłonę Evolution RL zastosowano u 40 pacjentów do usunięcia 52 elektrod (24 PM i 28 ICD). Średni czas trwania implantowanej elektrody wynosił 100,2 (w zakresie od 22-271) miesiąca. Wyniki stosowania systemu Evolution RL nie wykazały żadnych powikłań związanych z tym urządzeniem, zwłaszcza żadnych obrażeń struktur naczyniowych, zastawki trójdzielnej lub mięśnia sercowego. Pacjenci z dawno wszczepionymi elektrodami, które wykazują silne zrosty włókniste, zwłaszcza w krytycznym obszarze żyły głównej górnej, najbardziej skorzystają z systemu Evolution RL.

Autor: Michał Chudzik

Źródło/a: http://www.cxvascular.com/crn-latest-news/cardiac-rhythm-news—latest-news/new-bidirectional-mechanical-lead-extraction-device-is-safe-and-efficient-with-high-success-rates-in-long-implanted-leads

POBIERZ – Nowe dwukierunkowe urządzenie do mechanicznej ekstrakcji elektrod jest bezpieczne i skuteczne.  Wysokie wskaźniki skuteczności przy dawno implantowanych elektrodach