Nowe kryterium rozpoznania LBBB

Czas do zazębienia w odprowadzeniu I powyżej 75 ms w połączeniu ze standardowymi kryteriami rozpoznania LBBB identyfikuje pacjentów, którzy mają LBBB z powodu bloku przewodzenia, co może być pomocne w kwalifikacji do implantacji CSP lub CRT. Autorzy z Chicago ocenili 75 pacjentów z LBBB w wyjściowym EKG, którym wykonano badanie elektrofizjologiczne. U 48 stwierdzono pełny blok przewodzenia, a u 27 zachowane przewodzenie przez układ His-Purkinje. Analiza powierzchniowego EKG pokazała, że późne zazębienia w odprowadzeniach znad ściany bocznej korelowały z obecnością pełnego bloku przewodzenia (40 z 48 pacjentów, 83,3% z pełnym blokiem, w porównaniu z 13 z 27 pacjentów, 48,1% z zachowanym przewodzeniem przez układ His-Purkinje, którzy też mieli zazębienie lub zwolnienie przewodzenia w odprowadzeniu I, p = 0,003). W analizie ROC dla wszystkich odprowadzeń zaobserwowano, że czas do zazębienia w odprowadzeniu I > 75 ms najlepiej korelował z blokiem przewodzenia. W dodatkowej analizie 46 pacjentów po TAVI z nowym LBBB czas do szczytu w I > 75 ms wiązał się z 87% czułością rozpoznania LBBB. W podgrupie 10 pacjentów z niespecyficznymi zaburzeniami przewodzenia przed zabiegiem, nowe kryterium skutecznie rozróżniało LBBB od niespecyficznych zaburzeń przewodzenia we wszystkich przypadkach.

https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/article-abstract/2816973

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły