Nowe kryterium uszkodzenia elektrody w EKG

Stymulacja bipolarna z uszkodzonej elektrody cechuje się wyższą amplitudą artefaktu stymulacji niż stymulacja bipolarna z prawidłowo funkcjonującej elektrody. Poddano analizie 138 przezżylnych elektrod: 88 z rozpoznanym uszkodzeniem i 50 prawidłowych (grupa kontrolna nowo implantowanych elektrod). Zmierzono amplitudę artefaktu stymulacji bipolarnej. Około 61% uszkodzonych elektrod znajdowało się w prawym przedsionku, a 39% w prawej komorze. Średnia amplituda artefaktu stymulacji bipolarnej była dużo wyższa w przypadku uszkodzonych elektrod (7,89±7,56 mm/V) w porównaniu z prawidłowymi elektrodami (0,86±0,41 mm/V). Znormalizowana amplituda artefaktu stymulacji ≥ 5 mm/V wiązała się z 91% czułością i 92% swoistością rozpoznania uszkodzenia elektrody (pole pod krzywą 0,967; 95% CI 0,938-0,996). Zdaniem autorów nowy parametr skutecznie identyfikuje pacjentów z uszkodzeniem elektrody z powodu przerwania izolacji. 

https://www.heartrhythmjournal.com/article/S1547-5271(24)02309-9/fulltext

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły