Nowe wytyczne ESC dotyczące infekcyjnego zapalenia wsierdzia

Podczas trwającego obecnie w Londynie Kongresu ESC 2015 ogłoszono nowe wytyczne dotyczące postępowania w infekcyjnym zapaleniu wsierdzia.

Autorzy wprowadzili na wzór Kardiogrupy (?Heart Team?), zespół lekarzy zajmujący się pacjentami z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia, tzw. ?Endocarditis Team?, tj. kardiologa, kardiochirurga, lekarza chorób zakaźnych, anestezjologa, mikrobiologa i innych, którzy wspólnie powinni podejmować decyzje o wyborze optymalnej metody leczenia pacjentów z IZW. Udowodniono, że takie multidyscyplinarne podejście do pacjenta istotnie zmniejszało śmiertelność pacjentów z IZW.

Rozszerzono wskazania do zastosowania echokardiografii w diagnostyce IZW. Obecnie to badanie należy rozważyć u pacjenta z rozpoznaną bakteriemią o etiologii Staphylococcus auresu. Wytyczne podkreślają również dużą rolę bardziej zaawansowanych metod obrazowych: CT i PET-CT, co wpłynęło na modyfikację kryteriów rozpoznania IZW: obie metody wraz z echokardiografią są rekomendowane w toku diagnostycznym IZW.

Szczegółowo określono optymalny czas do operacji kardiochirurgicznej w IZW. W zależności od objawów, wyników badania echokardiograficznego i posiewów krwi, należy ją wykonać w trybie ratunkowym (w ciągu 24 godzin), pilnym (do 7 dni), elektywnym (po 1-2 tygodniach antybiotykoterapii). Zwrócono również uwagę na zasadność prewencji epizodów zatorowych i wskazano w jakich sytuacjach należy wykonać ratunkową lub pilną operację. Co więcej, operacja jest także zalecana (klasa I) po epizodach niemej zatorowości, przejściowym ataku niedokrwiennym lub po wystąpieniu wewnątrzczaszkowych tętniaków zapalnych.

Osobny rozdział poświęcono IZW związanemu z urządzeniami wszczepialnymi. Tok diagnostyki zasadniczo nie zmienia się w tym przypadku. Wyraźnie podkreślono konieczność całkowitego usunięcia układu, optymalnie drogą przezskórną, a także ocenę wskazań do ponownej implantacji urządzenia.

Autor: dr Łukasz Januszkiewicz

Źródło: http://www.escardio.org/Guidelines-&-Education/Clinical-Practice-Guidelines/Infective-Endocarditis-Guidelines-on-Prevention-Diagnosis-and-Treatment-of

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły