Nowe wytyczne ESC do postępowania w arytmiach komorowych i prewencji nagłego zgonu sercowego

Podczas tegorocznego Kongresu ESC 2015 w Londynie przedstawiono nowe wytyczne dotyczące postępowania w arytmiach komorowych i prewencji nagłego zgonu sercowego.

Dokument zawiera uaktualnione informacje o chorobach zwiększających ryzyko nagłego zgonu sercowego, szczególnie u młodych pacjentów. Dodatkowo znajdziemy w nim wyniki badań wpływających na postępowanie w niewydolności serca. Osobne rozdziały poświęcono kardiomiopatiom, wrodzonym arytmiom, częstoskurczom w strukturalnie zdrowych sercach lub chorobach zapalnych, zastawkowych, reumatycznych.

W wytycznych po raz pierwszy wskazano, że analiza DNA powinna być podstawową składową badania post mortem w nagłym zgonie, zwłaszcza u młodych osób. Nowością są także zalecenia dotyczące implantacji podskórnego kardiowertera-defibrylatora i stosowania kamizelki defibrylującej. Uaktualniono wskazania do ablacji częstoskurczu komorowego, obecnie tę metodę terapii należy rozważyć już po pierwszym epizodzie utrwalonego VT u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca i wszczepionym ICD.

Wprowadzono nowe zalecenia dotyczące stosowania terapii resynchronizującej, uwzględniając frakcję wyrzutową, klasę NYHA, rytm, obecność bloku lewej odnogi pęczka Hisa. Uaktualniono wytyczne postępowania w kardiomiopatiach. Wprowadzono nowe kryteria rozpoznawania zespołu długiego QT, zespołu krótkiego QT, zespołu Brugadów.

Pełen dokument dostępny pod adresem: http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/ehj/early/2015/08/28/eurheartj.ehv316.full.pdf

 

Autor: dr Łukasz Januszkiewicz

Źródło: http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/early/2015/08/28/eurheartj.ehv316

 

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły