Nowe wytyczne HRS dot. postępowania z elektrodami i usuwania elektrod

Podczas tegorocznego Kongresu EHRA w Barcelonie odbyła się sesją poświęcona praktycznemu zastosowaniu nowych wytycznych Heart Rhythm Society dotyczących postępowania z elektrodami i usuwania elektrod.

Przede wszystkim warto podkreślić, że nowy dokument HRS zawiera zalecenia postępowania z elektrodami, a nie wyłącznie usuwania elektrod, na co wpłynęły m.in. doświadczenia środowiska medycznego związane z ostrzeżeniami dotyczącymi elektrod Sprint Fidelis czy Riata. W wytycznych znajdziemy także zalecenia dotyczące wykonywania echokardiografii przezprzełykowej u wszystkich osób z podejrzeniem infekcji urządzeń do elektroterapii serca (cardiac implantable electronic device, CIED). Zaleca się usunięcie całego CIED u osób z pewnym zakażeniem systemowym CIED a także z zapaleniem wsierdzia bez pewnego zajęcia elektrod i/lub urządzenia.

Należy pamiętać, że decyzja o usunięciu elektrody może być rozważona w przypadku prawidłowo funkcjonujących elektrod w wyselekcjonowanej grupie pacjentów po wspólnie podjętej decyzji wraz z lekarzem (IIb). W wytycznych znajdziemy również przydatne i praktyczne opisy przypadków pacjentów z potencjalnymi wskazaniami do usunięcia elektrod i możliwe strategie postępowania (porzucenie vs. usunięcie). Należy rozważyć pozostawienie lub usunięcie elektrody, która jest niepotrzebna lub niefunkcjonalna (IIa).

Na uwagę zasługują również zalecenia dot. usuwania układu bez ewidentnej infekcji w przypadku bakteriemii bez ewidentnego źródła infekcji. W przypadku wyhodowania S. aureus, koagulazo-ujemnego, Propionibacterium spp., Candida spp. zaleca się usunięcie CIED. Z kolei w przypadku hodowli Streptococcus spp. alfa- lub beta-hemolizujących a także Enterococcus spp. można usunąć CIED lub obserwować bez usuwania elektrod. Natomiast w przypadku hodowli gram-ujemnych bakterii lub pneumokoków zalecana jest obserwacja bez usuwania CIED. Jednak w obu ostatnich wskazaniach jest zalecane usunięcie CIED w przypadku nawracających lub trwających bakteriemii mimo adekwatnej antybiotykoterapii (I).

Oprac. na podstawie: Kusumoto FM i wsp. 2017 HRS expert consensus statement on cardiovascular implantable electronic device lead management and extraction. Heart Rhythm 2017;14:e503?e551

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły