Nowe wytyczne programowania ICD-HRS 2015

Nowe wytyczne programowania ICD-HRS 2015

Kardiowertera-defibrylatora (ICD) jest wyraźnie skuteczną terapią dla wybranych pacjentów w definiowalnych populacji. Korzyści i zagrożenia związane z ICD wynikają bezpośrednio z właściwego programowania i decyzji operacyjnych.

Źródło: http://www.hrsonline.org/Practice-Guidance/Clinical-Guidelines-Documents/2015-HRS-EHRA-APHRS-SOLAECE-Expert-Consensus-Statement-on-Optimal-Implantable-Cardioverter-Defibrillator-Programming-and-Testing

POBIERZ – Nowe wytyczne programowania ICD-HRS 2015.