Nowy cewnik Selectra 3D w stymulacji układu przewodzącego

Włoscy badacze potwierdzili skuteczność i bezpieczeństwo nowych cewników Biotronik Selectra 3D w implantacji elektrod stymulujących układ przewodzący serce. Autorzy wykorzystali nowe cewniki o średnicy 7,3 Fr o trzech różnych kształtach (S, M, L) podczas zabiegów u 56 pacjentów. U 21 z nich wskazaniem do zabiegu był blok przedsionkowo-komorowy, u dziewięciu ? migotanie przedsionków z wolną czynnością komór, u ośmiu ? choroba węzła zatokowego, a u 18 ? niewydolność serca i ciężka dysfunkcja lewej komory. W sumie u 40 chorych implantowano układ stymulujący, a u 16 ? ICD. U 48 chorych wszczepiono klasyczną elektrodę z prowadnikiem, a u ośmiu ? elektrodę bez światła. U 21 pacjentów uzyskano stymulację pęczka Hisa, u 30 ? stymulację lewej odnogi, a w pięciu przypadkach (8,9%) nie udało się uzyskać żadnej z ww. stymulacji. Wyjściowy zespół QRS wyniósł średnio 144?38 ms, a w trakcie stymulacji 118?21 ms. Sensing podczas zabiegu znajdował się średnio na poziomie 8,7?8 mV, impedancja ? 625?276 Ohm, a próg ? 1?0,5 V. Stwierdzono dwie dyslokacje elektrod (3,9%) w ciągu 7 dni od zabiegu. Pozostałe parametry elektryczne były stabilne w trakcie trwającej średnio 8,4?4,2 miesiąca obserwacji. Sukces zabiegowy podczas implantacji elektrod stymulujących układ przewodzący przy użyciu nowych cewników Selectra 3D uzyskano w ponad 90% przypadków. 

https://esc2021-abstract.medicalcongress.online/mediatheque/media.aspx?mediaId=105421&channel=103467

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły