Nowy predyktor bloku zaawansowanego po TAVI

Amplituda załamka R w odprowadzeniu V1 w wyjściowym EKG może pomóc przewidzieć, który pacjent po implantacji TAVI z nowym LBBB będzie wymagał implantacji stymulatora serca. Przeanalizowano retrospektywnie dane 720 kolejnych pacjentów, którym wykonano TAVI w latach 2008-2021 w ośrodku trzeciego stopnia referencyjności. Z tej grupy u prawie 20% osób stwierdzono nowy LBBB po zabiegu. Z analizy wykluczono 24 chorych (17%), którym wszczepiono stymulator z przyczyn innych niż blok zaawansowany. W pozostałej grupie 117 pacjentów u 14 (12%) stwierdzono blok zaawansowany, z powodu którego implantowano stymulator, a u 103 (88%) nie zaobserwowano bloku zaawansowanego. Amplituda załamka R w odprowadzeniu V1 była istotnie niższa w grupie, w której wystąpił blok zaawansowany niż w grupie bez bloku zaawansowanego (0,029±0,04 mV vs. 0,11±0,14 mV, p=0,0316), a w analizie ROC obliczono, że dla punktu odcięcia załamka R = 0,03 mV pole pod krzywą wynosiło 0,72. 

https://academic.oup.com/europace/advance-article/doi/10.1093/europace/euad066/7080845

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły