Nowy system dostarczania AED w dzielnicach mieszkalnych

doniesienia medialne

Zaangażowanie ochotników dostarczających AED do domu pacjenta powiadamianych za pomocą SMS pozwala na skrócenie czasu do pierwszej defibrylacji, częstszą resuscytację i poprawę rokowania u osób z pozaszpitalnym zatrzymaniem krążenia w mechanizmie VF. Holenderscy badacze rozmieścili 785 AED w dzielnicach mieszkalnych i zrekrutowali 5735 ochotników (osoby bez wykształcenia medycznego po kursie CPR i obsługi AED) do ich obsługi. W przypadku podejrzenia pozaszpitalnego zatrzymania krążenia dyspozytor wysyłał SMS do maksymalnie 30 ochotników najbliższych pacjentowi (2/3 otrzymywało SMS by najpierw zabrać najbliższe AED i udać się do pacjenta, 1/3 SMS by rozpocząć CPR). Przeżycie u pacjentów po pozaszpitalnym zatrzymaniu krążenia w domu istotnie wzrosło z 26% do 39% (dopasowany RR 1,5, 95% CI 1,03-2,0). Odsetek pacjentów bez podjętej resuscytacji przed przyjazdem karetki spadł z 22% do 9% (0,5, 95% CI 0,3-0,7). Czas od poinformowania pogotowia ratunkowego do defibrylacji spadł z 11,7 min do 9,3 min.

https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article/doi/10.1093/eurheartj/ehab802/6427543

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły