O NAS

Radę Naukową portalu Akademia Elektroterapii tworzą polscy eksperci elektroterapii, elektrokardiologii, nauczyciele akademiccy, naukowcy, lekarze – praktycy w zakresie elektrostymulacji.

Nadrzędnym celem serwisu jest wspieranie rozwoju medycyny dzięki wiedzy i doświadczeniu osób mających wkład w tworzenie Akademii. 

Akademię Elektroterapii dedykujemy młodym adeptom zabiegów elektroterapii, osobom kontrolującym stymulatory, osobom zainteresowanym działalnością naukową w zakresie elektrostymulacji i elektrokardiologii, kierownikom zespołów.

Zależy nam, aby portal stał się profesjonalną platformą wiedzy, wymiany doświadczeń, miejscem zdobywania kompetencji oraz wzajemnego kształcenia i samodoskonalenia. Chcemy uaktywnić środowisko medyczne do merytorycznych dyskusji.

Ponadto chcemy, aby Akademia Elektroterapii służyła również rozpowszechnianiu wiedzy na temat nowych urządzeń do elektroterapii.

Zapraszamy do współpracy przy tworzeniu portalu, zadawania pytań, wymiany spostrzeżeń i do merytorycznej dyskusji. Zachęcamy do przesyłania własnych opracowań, obserwacji, które przyczynią się do rozwoju portalu i propagowania wiedzy.

Zgodnie ze Statutem Akademii Elektroterapii, przesłane prace opiniowane są przez Radę Naukową i kwalifikowane do druku przez Redakcję.
Redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji przesłanych materiałów.
Redakcja nie zwraca przesłanych jej, a nie zamówionych przez Nią materiałów.

Redakcja Akademii Elektroterapii

Dodaj komentarz