Obecność blizny w MRI nowym kryterium do implantacji ICD w prewencji pierwotnej?

doniesienia medialne

Wyniki kolejnego badania pokazują wyższość MRI nad oceną EF w predykcji nagłego zgonu sercowego. W styczniowym numerze ?JACC? wskazano na przydatność oceny włóknienia u pacjentów z chorobą wieńcową w szacowaniu ryzyka nagłego zgonu sercowego (https://akademiaelektroterapii.pl/mri-lepszy-od-ef-w-predykcji-naglego-zgonu-sercowego/). W ?Circulation? ukazał się z kolei podobny artykuł dot. populacji chorych z kardiomiopatią nieniedokrwienną. W trzech ośrodkach prospektywnie oceniono 1020 kolejnych pacjentów poddanych implantacji ICD z kardiomiopatią nieniedokrwienną, którym wykonano MRI serca w celu oceny EF. W trakcie obserwacji trwającej średnio 5,2 roku zmarło 227 chorych (27%). EF ? 35% i obecność blizny były silnie związane ze śmiertelnością całkowitą (p = 0,002 i p < 0,001) i śmiertelnością z przyczyn sercowych (p = 0,001 i p < 0,001). Obecność blizny była silnie związana z nagłym zgonem sercowym (p = 0,001), podczas gdy EF ? 35% ? nie (p = 0,57). W analizie wieloczynnikowej zarówno EF i blizna były niezależnymi predyktorami śmiertelności całkowitej i sercowej. Jednak to jedynie rozmiar blizny wiązał się z lepszą dyskryminacją zgonu, zgonu z przyczyn sercowych i nagłego zgonu sercowego (odpowiednio poprawa o 25,5%; 27,0% i 40,6%).

https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.120.048477

dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły