Diagnostyka amyloidozy podczas implantacji CIED

Biopsja tkanki tłuszczowej z nowo stworzonej loży dla CIED jest łatwą, szybką i bezpieczną metodą diagnostyczną amyloidozy, którą można zastosować podczas implantacji CIED. Do tego jednoośrodkowego badania włączono 18 chorych z podejrzeniem klinicznym/obrazowym mogącym sugerować amyloidozę (ale bez rozpoznania) zakwalifikowanych do implantacji stymulatora (n=9) lub ICD (n=9). Średni wiek wyniósł 71 lat, a średnia grubość lewej komory – 1,3 cm. Biopsję u każdego chorego pobrano w czasie <2 minut. U 3 pacjentów (17%) potwierdzono amyloidozę w badanym preparacie barwionym czerwienią Kongo; średnia grubość mięśnia lewej komory w tej podgrupie wyniosła 1,5 cm. Ostatecznie wszyscy 3 pacjenci zostali zakwalifikowani do leczenia tafamadisem.

https://cattendee.abstractsonline.com/meeting/10544/Presentation/7494

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły