Obserwacja > 2,5 tys. pacjentów ze stymulacją lewej odnogi – badanie MELOS

Badanie MELOS zaprezentowane przez prof. Jastrzębskiego w sesji Late Breaking Clinical Trials na Kongresie EHRA 2022 stanowi największą do tej pory obserwację kliniczną pacjentów ze stymulacją obszaru lewej odnogi pęczka Hisa. Włączono do niego 2533 pacjentów z 14 europejskich ośrodków (87% chorych włączono prospektywnie). Średnia wieku wyniosła blisko 74 lata, ponad połowę stanowiły kobiety, ponad – chorych miało niewydolność serca, a LBBB – ok. 22% badanych. Średni próg stymulacji wyniósł 0,77 V, a sensing – 10,6 mV. Podkreślono, że krzywa uczenia osiąga plateau po wykonaniu ok. 200 – 250 zabiegów. Zwrócono uwagę na to, że stymulację obszaru lewej odnogi udało się uzyskać u 91,6% osób z bradyarytmią i tylko 76,8% z niewydolnością serca. Predyktorem niepowodzenia zabiegu była: niewydolność serca, szeroki zespół QRS i obniżona frakcja wyrzutowa lewej komory. Powikłania okołozabiegowe wystąpiły u 8,2% badanych ? głównie środzabiegowa perforacja lewej komory (3,7%), dyslokacja elektrody (1,5%), ból w klatce piersiowej (1%), ale także ostry zespół wieńcowy (0,43%), przetoka do tętnicy wieńcowej (0,28%) czy uniesienie odcinka ST w kilku odprowadzeniach (0,24%). Większość powikłań ustąpiła, żaden z pacjentów nie doznał udaru mózgu. 


autor grafiki: dr Sylwester Rogula

https://digital-congress.escardio.org/EHRA-Congress/programme?q=XQAAAAJWAAAAAAAAAABDqQqGU_0GdeNodDRP3N9p8c1LR5Obz895BQNlqaO7hAfdadvnY1LDErUj9xDsTVF5drewrx8ol0c8TpE6GZ_ut0OY2OSUlntbfSGmN9JckbhRc___8LnMAA&v=S3628-late-breaking-clinical-trials-i-devices-and-prevention-sudden-cardiac-death

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły