Ocena odkształcenia poprzecznego w echo w CRT

doniesienia medialne

Implantacja elektrody lewokomorowej optymalizowana w oparciu o pomiar odkształcenia poprzecznego w badaniu echokardiograficznym nie poprawia odpowiedzi na CRT w porównaniu z klasyczną implantacją. Do tego prospektywnego badania włączono 172 pacjentów z kardiomiopatią niedokrwienną ze wskazaniami do CRT. Randomizowano ich w stosunku 2:1 do grupy, w której docelowy segment lewej komory do implantacji elektrody lewokomorowej wybierano wg wyniku odkształcenia poprzecznego lub grupy kontrolnej, w której elektrodę implantowano w typowe miejsce. W grupie echo znalazło się 115 pacjentów, a w grupie kontrolnej ? 57. W grupie echo w 60% przypadków elektrodę lewokomorową implantowano w rekomendowany w badaniu echokardiograficznym segment, podczas gdy w grupie kontrolnej ? w 44%. Po 6. i 12. miesiącach nie stwierdzono różnic w procentowej redukcji objętości końcowoskurczowej lewej komory ani w hospitalizacjach z powodu niewydolności serca czy śmiertelności.

https://academic.oup.com/europace/advance-article-abstract/doi/10.1093/europace/euab253/6420382?redirectedFrom=fulltext

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły