Ochrony radiologiczne głowy bezużyteczne?

doniesienia medialne

Ochronne nakrycia głowy lepiej nosić na szyi ? wskazuje badanie opublikowane na łamach JACC EP. Autorzy zbadali skuteczność nakrycia głowy na przykładzie opaski RADPAD No Brainer w redukcji dawki promieniowania jonizującego. Pięciu elektrofizjologów implantujących CIED przez dwa miesiące nosiło czepek RADPAD wraz z 11 dozymetrami umieszczonymi po wewnętrznej i zewnętrznej stronie osłony radiologicznej. Uzyskane wyniki wykorzystano do pomiarów na fantomie z symulacji Monte Carlo w celu dalszej oceny dawki promieniowania dostarczonej do mózgu. 

Badanie pokazało, że prawa połowa okolicy czołowej była regionem najbardziej narażonym podczas implantacji CIED w lewej okolicy podobojczykowej pacjenta. Czepek RADPAD zmniejszał ilość promieniowania na skórę, ale nie zapewniał ochrony mózgu. Dzięki czaszce ekspozycja przedniej części mózgu zmniejszyła się ok. 4,5-krotnie w porównaniu z wartością dostarczoną na skórę przedniej części głowy. Podczas symulacji okazało się, że czepek RADPAD noszony w płaszczyźnie horyzontalnej na szyi zmniejszał dawkę promieniowania mózgu 1,7-krotnie w porównaniu z noszeniem czepka na głowie. Czepki radiologiczne noszone na głowie nie zapewniają wystarczającej ochrony mózgu, ponieważ promieniowanie rozproszone jest emitowane w górę przez pacjenta.

dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

https://www.jacc.org/doi/10.1016/j.jacep.2020.08.007

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły