Okresowa dynamika repolaryzacji może pomóc w lepszej kwalifikacji do ICD

Autor: dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

W subanalizie badania EU-CERT-ICD sprawdzono, czy okresowa dynamika repolaryzacji ? nowy biomarker EKG, oceniający oscylacje repolaryzacji związane z aktywnością współczulną, może wiązać się z terapiami ICD i śmiertelnością. 

Do badania włączono pacjentów ze wskazaniem klasy I do implantacji ICD w prewencji pierwotnej NZK wg wytycznych ESC. Lekarz prowadzący wspólnie z pacjentem podejmowali decyzję o implantacji ICD lub nie. Wszystkim pacjentom wykonywano 12-odprowadzeniowy 24-godzinny Holter EKG. Okresowa dynamika repolaryzacji była oceniana w godzinach nocnych w ECG Corelab w Monachium za pomocą oprogramowania SMARTLab 1.5. Pierwszorzędowym punktem końcowym była śmiertelność całkowita, wykonano również analizę propensity score matching

W podgrupie z ocenioną okresową dynamiką repolaryzacji znalazło się 1371 osób: 968 z ICD i 403 w grupie kontrolnej. Zmarło 138 osób (14%) z grupy ICD i 64 (16%) z grupy kontrolnej. Stwierdzono 43-procentową redukcję śmiertelności w grupie ICD w porównaniu z grupą kontrolną. 

Okresowa dynamika repolaryzacji istotnie przewidywała wpływ ICD na śmiertelność (dopasowany p = 0,0307). Korzyści związane z implantacją ICD były wyższe w grupie z okresową dynamiką repolaryzacji ? 7,5 deg (n = 199; dopasowany HR 0,25; 95% CI 0,13-0,47 w porównaniu z grupą kontrolną p < 0,0001) niż u osób z okresową dynamiką repolaryzacji < 7,5 deg (n = 1166; dopasowany HR 0,69; 95% CI 0,47-1,00; p = 0,0492; p dla interakcji = 0,0056). 

Podsumowując, okresowa dynamika repolaryzacji przewiduje redukcję śmiertelności związaną z profilaktyczną implantacją ICD i wskaźnik ten może pomóc w lepszej kwalifikacji osób do wszczepiania kardiowerterów w prewencji pierwotnej nagłego zgonu sercowego.

Oprac. na podstawie: Abstract 2935: Prediction of mortality benefit by means of periodic repolarization dynamics in patients undergoing prophylactic implantation of a defibrillator: EU-CERT-ICD substudy. A. Bauer, M. Klemm, K. Rizas et al. 

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły