Okresowa dynamika repolaryzacji w kardiomiopatii nie-niedokrwiennej

doniesienia medialne

Okresowa dynamika repolaryzacji pomaga zidentyfikować pacjentów z kardiomiopatią nie-niedokrwienną, którzy mogą odnieść korzyść z implantacji ICD. Do prezentowanej subanalizy badania DANISH włączono 748 ze 1116 pacjentów, którzy mieli wykonane 24-godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera z technicznie akceptowalnym zapisem EKG w nocy. W trakcie trwającej średnio ponad 5 lat obserwacji zmarło 82 pacjentów spośród 385 z grupy ICD i 85 z 363 z grupy kontrolnej (p=0,4). W analizie regresji Coxa okresowa dynamika repolaryzacji była niezależnie związana ze śmiertelnością całkowitą (HR 1,28, 95% CI 1,09-1,50) na każde odchylenie standardowe, p=0,003). Dodatkowo okresowa dynamika repolaryzacji była istotnie związana ze śmiertelnością całkowitą w grupie kontrolnej (HR 1,51, 95% CI 1,25-1,81, p<0,001) ale nie w grupie ICD (HR 1,04, 95% CI 0,83-1,54, p=0,71). Stwierdzono istotną interakcję między okresową dynamiką repolaryzacji a wpływem ICD na śmiertelność (p=0,008) ? pacjenci z większą okresową dynamiką repolaryzacji odnosili większe korzyści z ICD. Implantacja ICD wiązała się z redukcją śmiertelności o 17,5% w grupie 280 chorych z okresową dynamiką repolaryzacji ?10deg2 (HR 0,54, 95% CI 0,34-0,84, p=0,006, NNT 6).

https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.121.056464

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły