Oporność wewnątrzsercowa w predykcji zaostrzeń niewydolności serca

Predykcja zaostrzeń niewydolności serca wciąż stanowi jeden z ważniejszych problemów występujących o osób z ICD czy CRT. Shoda i wsp. ocenili przydatność oporności wewnątrzsercowej, nowego parametru hemodynamicznego mierzonego przez urządzenia wszczepialne. 

Oporność wewnątrzsercowa jest mierzona między czterema pierścieniami elektrody implantowanej nad lewą komorę w układzie CRT-D. Wynik pomiaru jest przesyłany każdego dnia do systemu telemonitoringu.

W prezentowanym badaniu Detect-ICI znalazło się 198 pacjentów z CRT-D, którzy byli włączeni w 38 japońskich ośrodkach. Średnia wieku pacjentów wyniosła 68?12 lat; 84% stanowili mężczyźni, a  średnia frakcja wyrzutowa wyniosła 28?11%. Pierwszorzędowym punktem końcowym było wystąpienie zaostrzenia niewydolności serca. Porównano pacjentów z i bez zaostrzenia. Do analizy wykorzystano średnią wartość oporności wewnątrzsercowej ocenionej w ciągu 4 pierwszych tygodni.

W trakcie obserwacji trwającej blisko rok wystąpiło 48 zaostrzeń niewydolności serca u 28 pacjentów (14,1%). Ryzyko zaostrzenia niewydolności serca było wyższe u osób w klasie NYHA III-IV (75,0% vs. 42,4%, p<0,01), z migotaniem przedsionków (39,3% vs. 21,2%, p<0,05), wyższym stężeniem BNP (886,3?846,9 vs. 527,4?569,8 pg/ml, p<0,05) i niewydolnością nerek (46,4% vs. 18,8%, p<0,01). 

Dodatkowo, pacjenci z zaostrzeniem niewydolności serca mieli niższą wartość wyjściową oporności wewnątrzsercowej (64,8?22,2 vs. 111,2?64,0 m?, p<0,001). W analizie ROC niska wartość oporności wewnątrzsercowej miała dużą siłę w wykrywaniu pacjentów z zaostrzeniem (AUC 0,77, CI 0,68-0,85). Zoptymalizowana wartość odcięcia oporności wewnątrzsercowej pozwalała wykrywać epizody zaostrzeń niewydolności serca z czułością 87,0% i swoistością 67,0%. 

Podsumowując, niska wartość oporności wewnątrzsercowej może być obiecującym markerem zaostrzenia niewydolności serca. 

Oprac. na podstawie Shoda M i wsp. Implant-based intracardiac stroke impedance as a novel hemodynamic surrogate to foresee patients with upcoming heart failure events. B-AB26-05 Heart Rhythm 2018; Suppl 5

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły