OPT-PACE: okresowa kontrola echokardiograficzna po implantacji stymulatora

Okresowa kontrola echokardiograficzna razem z opieką specjalistyczną prowadzą do zmniejszenia hospitalizacji i śmiertelności pacjentów po implantacji układu stymulującego. Prospektywne badanie z randomizacją OPT-PACE przeprowadzono w 3 brytyjskich ośrodkach. Włączono do niego 1200 pacjentów, którzy mieli wskazania do implantacji układu stymulującego serce bez rozpoznanej niewydolności serca z obniżoną frakcją wyrzutową. Pacjentów randomizowano w stosunku 1:1 do standardowej kontroli (bez okresowych, rutynowych badań echokardiograficznych) lub do wzmożonej kontroli (z okresowymi, rutynowymi badaniami echokardiograficznymi). Następnie, w grupie wzmożonej kontroli pacjentów, u których wykryto spadek frakcji wyrzutowej <50% randomizowano do grupy leczonej przez specjalistów niewydolności serca i urządzeń wszczepialnych lub grupy leczonej przez lekarzy pierwszego kontaktu. Oceniano czas do zgonu lub hospitalizacji z powodu niewydolności serca. W trakcie obserwacji trwającej średnio 31 miesięcy zgon lub hospitalizacja z powodu niewydolności serca wystąpiły u 18% osób z grupy kontroli echokardiograficznej i 19% pacjentów z grupy standardowej kontroli (HR 0,89, 95% CI 0,69-1,17). Wśród pacjentów, u których wykryto spadek frakcji wyrzutowej <50% leczenie w przez specjalistę niewydolności serca i urządzeń wszczepialnych wiązało się z rzadszym występowaniem zgonu lub hospitalizacji z powodu niewydolności serca w porównaniu z grupą leczoną przez lekarza rodzinnego (12% vs. 24%, HR 0,67, 95% CI 0,46-0,98).  

https://esc365.escardio.org/ESC-Congress/sessions/7155?v=S7155-clinical-trial-updates-on-heart-failure

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły