Optymalizacja czasowa opóźnienia AV i VV stymulacji CRT

Pacjentka lat 69, obciążona przewlekłą niewydolnością serca NYHA III z frakcją wyrzutową ok 20-25%, ciężką niedomykalnością mitralną, napadowym migotaniu przedsionków, przewlekłą chorobą nerek, otyłością, nadciśnieniem tętniczym.

W czasie hospitalizacji w Oddziale Kardiologii z powodu zaostrzenia niewydolności serca obserwowano napadowy blok przedsionkowo ? komorowy III stopnia [EKG 1],  zaś po jego ustąpieniu rejestrowano poszerzone zespoły QRS o morfologii bloku lewej odnogi pęczka Hisa [EKG 2].

Pacjentkę zakwalifikowano do wszczepienia kardiowertera-defibrylatora resynchronizującego.

Po uzyskaniu dostępu żylnego przez wenepunkcję żyły pachowej zakontrastowano układ żył serca, uzyskując obraz jedynej dostępnej do implantacji żyły brzeżnej serca [seria 3, fig. 60/93, seria 4 , fig. 36/157].

Tam wszczepiono elektrodę lewokomorową [seria6, fig.1/1] ze względu na brak możliwości technicznych implantacji w innym położeniu.

Obraz EKG po zabiegu [EKG 3] ? QRS około 172 ms.

W kontroli urządzenia stwierdzono możliwość stymulacji przepony z wszystkich pierścieni elektrody lewokomorowej.

Modyfikowano parametry odstępu przedsionkowo ? komorowego oraz wyprzedzenia impulsu lewej komory celem uzyskania optymalnej szerokości QRS:

150/90 ms – Stymulacja LV only [EKG 4]
150/90 ms – Stymulacja LV only [EKG 4]
160/120  i LV? RV (-20 ms) [EKG 5]
160/120  i LV? RV (-40 ms) [EKG 6]
150/110 i LV? RV  (-80 ms) [EKG 7]

uzyskując akceptowalne wartości AV delay i szerokości QRS,  zaprogramowano stymulację w miejscu ze stosunkowo najwyższą różnicą między progiem stymulacji komory (komór) i przepony.

Wniosek: W przypadku niekorzystnej anatomii żył serca warto posiadać możliwość użycia elektrod wielopolowych, najlepiej ze zróżnicowanym rozstawem biegunów (zróżnicowany spacing). Pozwoli to na optymalną lokalizację elektrod oraz da wiele opcji pozycjonowania – a co za tym idzie możliwość testowania różnych wektorów stymulacji i czasów wyprzedzenia impulsów. 
Dzięki temu istnieje szansa uzyskania  optymalnej terapii i skorygowania trudności technicznych 
i anatomicznych poprzez opcje sprzętowe i oprogramowanie.

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły