Oversensing

Oversensing (nadczułość) – sytuacja, w której urządzenie rejestruje/ rozpoznaje dodatkowe sygnały z danej jamy serca. Do rozpoznania niezbędne jest porównanie zapisów IEGM z zapisem ekg powierzchniowego. Podobnie jak undersensing jest to tzw. zaburzenie sterowania. Zjawisko to może również prowadzić do zafałszowanej diagnostyki arytmii.

  • Czerwoną strzałką zaznaczono potencjał w kanale komorowym, zakwalifikowany przez urządzenie jako PVC. W zapisie ekg w tym samym czasie brak widocznego zespołu QRS.
  • Niebieskimi strzałkami zaznaczono czas między kolejnymi wystymulowanymi zdarzeniami przedsionkowymi. Na końcu 3 niebieskiej strzałki powinno pojawić się kolejne wystymulowane zdarzenie przedsionkowe, jednak ze względu na obecność PVC zostało ono wstrzymane. Odliczanie czasu do kolejnego zdarzenia Ap rozpoczęło się od PVC, jednak wcześniej wystąpiło pobudzenie własne (zielona strzałka).
  • Dodatkowy potencjał w kanale komorowym był związany z uszkodzeniem elektrody
  • Czerwoną strzałką zaznaczono potencjały w kanale komorowym, zakwalifikowane przez urządzenie jako PVC. W zapisie ekg w tym samym czasie widoczne są załamki T (czyli oversensing załamków T)
  • Niebieskimi strzałkami zaznaczono załamki P własnego rytmu zatokowego, dwa z nich znajdują się w okresie zaślepienia w kanale przedsionkowym (PVARP) – po PVC, dlatego mimo ich prawidłowego wyczucia przez urządzenie nie nastąpiło pobudzenie komory (brak zdarzenia Vp) – zaznaczone zieloną strzałką
  • Sekwencja zdarzeń komorowych w zapisie- 1.- pobudzenie własne (Vs), 2. -brak wystymulowanego zespołu QRS, 3. – pobudzenie własne , 4., 5., 6. –pobudzenia wystymulowane, 7. – brak stymulacji, 8. – pobudzenie pseudozsumowane, 9.- pobudzenie wystymulowane (pacjent z blokiem przedsionkowo-komorowym całkowitym, z rytmem zastępczym prawdopodobnie z łącza przedsionkowo-komorowego)
Total
0
Shares
Powiązane Artykuły