Pacjentka przyjęta do kliniki kardiologii w celu przeprowadzenia diagnostyki przyczyn utrat przytomności…

Pacjentka przyjęta do kliniki kardiologii w celu przeprowadzenia diagnostyki przyczyn utrat przytomności. We wcześniejszych badaniach, uwzględniających nieinwazyjne monitorowanie EKG (Holter-EKG) i badanie elektrofizjologiczne ? jako element inwazyjnej diagnostyki elektrokardiologicznej, nie zarejestrowano zaburzeń rytmu serca mogących tłumaczyć przyczynę omdleń. W wynikach badań laboratoryjnych bez odchyleń. W oparciu o całokształt obrazu klinicznego, w porozumieniu z pacjentką podjęto decyzję o wszczepieniu podskórnego rejestratora arytmii BIOTRONIK Biomonitor 2-AF. Chora została wyposażona w zestaw do domowego monitoringu ? BIOTRONIK CardioMessenger.
W transmisji systemu HomeMonitoring otrzymano epizod zakwalifikowany jako bradykardia. Jaki rodzaj zaburzeń rytmu został zarejestrowany przez wszczepialny rejestrator rytmu BIOTRONIK Biomonitor 2-AF?

Wszczepialne pętlowe rejestratory zdarzeń służą przede wszystkim do wykrywania sygnałów komorowych. Na podstawie sekwencji zdarzeń, amplitudy wyczutych pobudzeń i zaprogramowanych interwałów kwalifikują określone zaburzenia jako jedną ze zdefiniowanych fabrycznie arytmii.

Co do zasady urządzenia typu ILR lub ICM nie służą do diagnostyki zaburzeń przedsionkowych. W tym przypadku można dopatrzeć się niskoamplitudowych wychyleń z linii izolektrycznej w stałym interwale przed zespołami komorowym (zaznaczone pomarańczową ramką). Przed pauzą o czasie trwania 2359 ms widoczne jest zaburzenie (oznaczone czerwoną ramką) będące najprawdopodobniej epizodem ekstrasystolii przedsionkowej zablokowanej na poziomie węzła przedsionkowo-komorowego przed przewiedzeniem do dalszych pięter układu bodźcoprzewodzącego serca.

Odpowiedź niepoprawna
Total
0
Shares
Powiązane Artykuły