Pierwsze wszczepienia miniaturowego rejestratora arytmii BIOMONITOR IIIm

Pierwsze wszczepienia miniaturowego rejestratora arytmii BIOMONITOR IIIm firmy BIOTRONIK na terenie województwa łódzkiego miały miejsce w  Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika przy ul. Pabianickiej w  Łodzi. Zespół Oddziału Kardiologii kierowanego przez prof. Grzegorza Piotrowskiego, w składzie: dr n. med. Andrzej Bissinger, dr Iga Szary, wszczepił trzy rejestratory arytmii najnowszej generacji.

Wszczepione urządzenia pozwalają na rejestrację zaburzeń rytmu przez ponad pięć lat. Inteligentna pamięć najnowszego rejestratora firmy BIOTRONIK pozwala na zachowanie najbardziej istotnych klinicznie zdarzeń: pierwszego, ostatniego oraz najdłuższego. Dodatkowo nowa technologia zastosowana w BIOMONITORZE IIIm pozwala na zapisanie dwóch różnych typów arytmii w tym samym czasie. Całkowita pamięć urządzenia wynosi 96 min.

BIOMONITOR IIIm posiada unikatowy algorytm Rhytm Check, który analizuje ectopic beats redukujący w 72% fałszywie dodatnie rozpoznania AF. Dzięki tej funkcji znacznie wzrosła skuteczność diagnostyczna rejestratora, a klinicyści mogą jeszcze skuteczniej wykrywać migotania przedsionków. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego rytmu serca urządzenie samo dokonuje zapisu i transmisji EKG, a dzięki współpracy z nadajnikiem do telemonitoringu (Cardio Messenger Smart) i wykorzystaniu technologii Home Monitoring lekarze mogą codziennie monitorować stan swoich pacjentów. Unikatową cechą biomonitora jest również możliwość  przesyłania do systemu Home Monitoringu maksymalnie sześciu zapisów SECG na dobę. Dodatkowo, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów, pacjent może sam wyzwolić zapis i transmisję rytmu serca do centrum monitorowania. Biomonitor IIIm umożliwia bezpieczne przeprowadzenie badania rezonansem magnetycznym 1,5 i 3 T bez stref wykluczenia.

Poniżej przedstawiamy trzy przypadki dokumentujące sukces diagnostyczny lekarzy ze szpitala im. Kopernika w Łodzi. Dzięki monitorowaniu pracy serca udało się zarejestrować zaburzenia rytmu i postawić diagnozę, na podstawie której w każdym przypadku wszczepiono stymulator serca.

Przypadek 1

88-letnia kobieta po implantacji ILR BIOMONITOR III z powodu nawracających omdleń, z utrwalonym migotaniem przedsionków, przewlekłą niewydolnością serca z zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory, nadciśnieniem tętniczym, po trzech epizodach TIA oraz miażdżycą tętnic szyjnych, została przyjęta na Oddział Kardiologii z powodu kolejnego omdlenia z pełną utrata przytomności z towarzyszącym wtórnym urazem głowy. Podczas kontroli telemetrycznej w pamięci BIOMONITORA zostały zarejestrowane liczne epizody bradyarytmii < 40/min (min. 31/min) oraz pauzy > 3 sek (maks. 4,0 sek) również w okresie dziennej aktywności. Chorą zakwalifikowano do implantacji kardiostymulatora jednojamowego ? zabieg wykonano po 7 miesiącach od wszczepienia ILR.

Rys. 1. Ustawienia detekcji ILR.
Rys. 2. Pauza zarejestrowana przez ILR.

Przypadek 2

65-letni chory, z przewlekłą niewydolnością serca z zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory, nadciśnieniem tętniczym, został zakwalifikowany do implantacji ILR z powodu nawracających omdleń i stanów przedomdleniowych (dotychczas sześć omdleń z pełną utratą przytomności na przestrzeni kilkunastu lat). Dwa miesiące po zabiegu doszło do kolejnej utraty przytomności w przebiegu całkowitego bloku przedsionkowo-komorowego zarejestrowanego w pamięci BIOMONITORA III z maks. 6-sekundową pauzą. Chory został zakwalifikowany do wszczepienia kardiostymulatora.

Rys. 3. Ustawienia detekcji ILR.
Rys. 4. Zarejestrowany epizod bradykardii.

Przypadek 3

66-letni chory z wywiadem wieloletnich nawracających omdleń, utrwalonym blokiem lewej odnogi pęczka Hisa (QRS 150 ms), po usunięciu układu CRT-D z powodu infekcji loży (2019), przewlekłą niewydolnością serca z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory EF 36%) – dotychczas zdyskwalifikowany z ponownej implantacji CRT, przewlekłym zespołem wieńcowym, został przyjęty na Oddział Kardiologii z powodu kolejnego omdlenia z pełną utratą przytomności, z następczym urazem głowy. Po wykluczeniu neurologicznej przyczyny utraty przytomności oraz wykonaniu diagnostyki kardiologicznej, implantowano ILR ? BIOMONITOR III. W kolejnych dobach hospitalizacji obserwowano pełnoobjawowy zespół MAS w przebiegu zapisanego w pamięci ILR bloku przedsionkowo-komorowego III stopnia. Chory został zakwalifikowany do implantacji układu CRT-D z dostępu prawostronnego. 

Rys. 5. Ustawienia detekcji ILR.
Rys. 6. Pełnoobjawowy zespół MAS w przebiegu bloku przedsionkowo-komorowego III stopnia.
Total
0
Shares
Powiązane Artykuły