Pierwsze wszczepienie Biomonitora IIIm w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu

W lutym 2022 roku w 4. WSK we Wrocławiu po raz pierwszy została przeprowadzona implantacja rejestratora pętlowego Biomonitor IIIm. Urządzenie wszczepiono 73-letniemu mężczyźnie z nawracającymi od kilku lat utratami przytomności. Diagnostyka wstępna, obejmująca echokardiografię, USG tętnic dogłowowych, holter EKG, TILT-test i badanie elektrofizjologiczne, nie była wystarczająca do ustalenia przyczyny omdleń. W badaniu echokardiograficznym nie stwierdzono strukturalnej choroby serca, w USG tętnic dogłowowych nie wykazano istotnych zmian miażdżycowych. W zapisach holterowskich zarejestrowano bradykardię zatokową oraz blok przedsionkowo-komorowy I stopnia w godzinach nocnych, a także nieliczną, monomorficzną ekstrasystolię komorową. W czasie TILT-testu z prowokacją NTG wywołano omdlenie wazowagalne o typie mieszanym. Badanie elektrofizjologiczne wykazało prawidłowe wartości HV (38 ms), SNRT (1132 ms), CSNRT (282 ms). Pełnym protokołem stymulacyjnym, także na wlewie i.v. izoprenaliny, nie wywołano arytmii nawrotnych. Na podstawie całości obrazu klinicznego zdecydowano o pogłębieniu diagnostyki o implantację ILR (ang. Implantable Loop Recorder), podejrzewając kardiogenną etiologię omdleń. 

Urządzenia do długotrwałego monitorowania EKG są pomocne w diagnostyce osób z:

  • nawracającymi omdleniami o nieznanej etiologii,
  • nawracającymi objawowymi kołataniami serca,
  • kryptogennymi udarami, niemymi napadami migotania przedsionków.

Wytyczne ESC dotyczące omdleń z 2018 roku zalecają implantację ILR (klasa I A) w przypadku omdleń o niejasnej przyczynie zarówno niskiego, jak i wysokiego ryzyka, którzy nie mają klasycznych wskazań do implantacji stymulatora serca lub ICD w ramach prewencji pierwotnej SCD. 

Najnowsze wytyczne ESC z 2021 r. dotyczące stymulacji serca i terapii resynchronizującej rekomendują implantację ILR u pacjentów z omdleniami występującymi rzadziej niż raz w miesiącu, u których wyczerpująca diagnostyka (EKG, echokardiografia, EPS, CT etc.) nie wyjaśniła przyczyny omdlenia (zalecenia klasy IA).

Implantację ILR należy również rozważyć u chorych z omdleniami odruchowymi, głównie w celu weryfikacji wskazań do ewentualnej implantacji PM.

Nowa generacja urządzeń typu ILR w zasadzie zmienia się w ICR (ang. Injectable Cardiac Monitor). Procedura implantacji „one step injection tool” jest prosta, krótka, ograniczająca się do znieczulenia miejscowego, nacięcia skóry i wprowadzenia podskórnie rejestratora.

Miniaturyzacja urządzenia Biomonitor IIIm sprawia, że jest ono łatwiejsze w implantacji, wygodne dla pacjenta. Optymalizacja algorytmów diagnostycznych rejestratora powoduje  akwizycję bardzo dobrej jakości sygnału EKG, precyzyjny pomiar fali R oraz widoczność załamka P, co umożliwia lepszą interpretację zarejestrowanej arytmii i ułatwia podejmowanie decyzji klinicznych. Algorytm RythmCheck zmniejsza ryzyko nadmiernego, fałszywie dodatniego rozpoznawania napadów AF dzięki dobrej detekcji przedwczesnych pobudzeń komorowych. Komunikacja i transmisja danych z Biomonitora jest w pełni automatyczna, wygodna i bezproblemowa dla pacjenta. Dzięki temu możliwy jest ciągły telemonitoring pracy serca.

Długotrwałe ciągłe monitorowanie EKG daje wiele precyzyjnych informacji na temat zaburzeń rytmu serca. Umożliwia prawidłową diagnozę i ukierunkowuje dalsze postępowanie kliniczne – ustalenie wskazań do stymulacji, implantacji ICD czy włączenia leków przeciwzakrzepowych w celu redukcji ryzyka udaru niedokrwiennego w przebiegu AF.

UrządzenieWymiary ObjętośćŻywotnośćMRIPamięćTelemonitoring
BioMonitor III m77,5 x 8,6 x 4,6 mm1,9 cm
2
66 mies.3 T96 min+
BioMonitor III77,5 x 8,6 x 4,6 mm1,9 cm
2
48 mies.3 T60 min +
BioMonitor II88,4 x 15,2 x 6,2 mm5 cm
2
48 mies.3 T66 min+
Reveal LINQ44,8 x 7,2 x 4 mm1,2 cm
2
36 mies.3 T59 min+
Lux-Dx44,8 x 7,2 x 4 mm1,2 cm
2
36 mies.1,5 T60 min+
Confirm Rx49 x 9,4 x 3,1 mm1,4 cm
2
24 mies.1,5 T60 min+
Tab. 1. Porównanie dostępnych ILR.
Total
0
Shares
Powiązane Artykuły