Pierwszy bezprzewodowy układ stymulujący w niewydolności serca

Pierwszy bezprzewodowy układ stymulujący w niewydolności serca

EBR Systems ogłosił zatwierdzenie znaku CE dla Technologii WiSE, która jest jedynym na świecie bezprzewodowym układem stymulującym wsierdzia dla terapii resynchronizującej (CRT). Technologia WiSE składa się z małej elektrody wszczepionej w lewej komorze.
Z każdym uderzeniem serca otrzymuje zsynchronizowany sygnał ultradźwiękowy z małego nadajnika umieszczonego pomiędzy dwoma żebrami. Te fale dźwiękowe są przetwarzane
w energię elektryczną, zapewniając stymulację serca. Układ ten eliminuje potrzebę stosowania elektrod dla lewej komory i pozwala wybrać lekarzowi miejsce stymulacji
w optymalnym dla pacjenta miejscu wewnątrz lewej komory serca (endokardialnie), co może być potencjalnie bardziej skuteczne niż obecne techniki stymulacji epikardialnej. Wstępne wyniki, zakończonego niedawno, badania SELECT-LV, które oceniało bezpieczeństwo
i skuteczność Technologii WiSE zostały przedstawione przez Vivek Reddy (Szpital Mount Sinai w Nowym Jorku, USA) na sesji naukowej Towarzystwa Rytmu Serca (Heart Rhythm Society) w Bostonie. W badaniu wzięło udział 35 pacjentów, u których nie powiodła się konwencjonalna terapia resynchronizująca. 97% z nich wszczepiono z powodzeniem bezprzewodowy układ stymulujący. 26 osób osiągnęło punkt końcowy sześciomiesięcznej obserwacji ze stwierdzona 81% poprawą kliniczną. Dziewięciu pacjentów nadal czeka na zakończenie sześciomiesięcznego okresu obserwacji. Według Allana Will’a z EBR Systems, wciąż rośnie liczba dowodów potwierdzających, że z Technologii WiSE mogą korzystać pacjenci, u których nie sprawdziła się konwencjonalna terapia resynchronizująca. Takie rozwiązanie ma wiele zalet. Nie wymaga użycia przewodu do stymulacji lewej komory serca, dzięki czemu eliminuje wszelkie komplikacje związane z umiejscowieniem przewodów oraz ich przemieszczeniem, wydobyciem i repozycjonowaniem przewodów a także wyklucza niezamierzoną stymulację nerwu.

Autor: Michał Chudzik

Źródło/a: http://www.cxvascular.com/crn-latest-news/cardiac-rhythm-news—latest-news/first-wireless-cardiac-pacing-system-for-heart-failure-receives-the-ce-mark

 

POBIERZ – Pierwszy bezprzewodowy układ stymulujący przy niewydolności serca