Lekcja 12. Podstawy Programowania ICD. „Detekcja VT/VF. Przechodzenie arytmii w strefach”

Lekcja 12. Podstawy Programowania ICD. „Detekcja VT/VF. Przechodzenie arytmii w strefach”

Praktyczne omówienie na podstawie przypadków klinicznych – czy przechodzenie arytmii komorowej (VT) od strefy VT do VF i odwrotnie wpływa i jak na detekcję arytmii i dostarczoną terapię przez ICD.