Pogorszenie niedomykalności trójdzielnej po CIED – przegląd systematyczny

Niemal co czwarty pacjent po implantacji CIED doznaje pogorszenia niedomykalności trójdzielnej, co z kolei istotnie zwiększa ryzyko zgonu – wskazują wyniki metaanalizy 29 badań obejmującej 66 590 osób. W grupie 1008 pacjentów po implantacji CIED stwierdzono istotnie częściej pogorszenie niedomykalności trójdzielnej (OR 3,18, p<0,01) w porównaniu z 58 605 chorymi z grupy kontrolnej. W grupie 7777 pacjentów pogorszenie o co najmniej 1 stopień niedomykalności trójdzielnej występowało u 23% osób. Pogorszenie niedomykalności trójdzielnej zwiększało śmiertelność (HR 1,42, p=0,02). Wykazano, że większe pole powierzchni prawego przedsionka wiązało się z większym ryzykiem pogorszenia niedomykalności trójdzielnej (OR 1,11, p<0,01). Nie stwierdzono związku między typem wszczepionego urządzenia, dysfunkcją prawej komory, ciśnieniem w tętnicy płucnej, niedomykalnością mitralną, frakcją wyrzutową, migotaniem przedsionków i wiekiem a pogorszeniem niedomykalności trójdzielnej.

https://www.heartrhythmjournal.com/article/S1547-5271(23)02546-8/fulltext

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły