Pomiar impedancji z ringa podczas implantacji elektrody do stymulacji lewej odnogi

Pomiar impedancji z pierścienia elektrody wydaje się być lepszym parametrem oceniającym głębokość penetracji elektrody do stymulacji lewej odnogi niż pomiar oporności z końcówki elektrody. Badacze z Bostonu wszczepili elektrodę Medtronic SelectSecure 3830 73 chorym ze wskazaniami do stymulacji. Oceniano retrospektywnie głębokość elektrody i kąt pod jakim wchodzi do przegrody (po podaniu kontrastu). Na tej podstawie pacjentów przydzielono do jednej z czterech grup:

  • ring nie jest w bezpośrednim kontakcie z przegrodą, 
  • ring dotyka przegrody,
  • mniej niż połowa ringu jest wewnątrz przegrody,
  • co najmniej 2/3 ringu jest w przegrodzie. 

Podczas skutecznych implantacji elektrody oporność na ringu stopniowo wzrastała w przeciwieństwie do nieskutecznych prób implantacji (p = 0,039). Większy kąt między elektrodą a przegrodą był związany z wyższą opornością ringu (p = 0,036) – tego typu zależności nie stwierdzono w przypadku oporności mierzonej na końcu elektrody. Unipolarny pomiar progu z ringu elektrody korelował z głębokością wszczepienia (p = 0,029). Z kolei oporność mierzona na końcu elektrody gorzej przewidywała głębokość implantacji i nie korelowała z grubością przegrody. 

https://www.heartrhythmjournal.com/article/S1547-5271(22)02419-5/fulltext

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły