Poprawa rokowania po CRT na przestrzeni dekady w UK 

Analiza brytyjskiej narodowej bazy danych wskazuje na poprawę rokowania pacjentów po implantacji CRT w latach 2018-2019 w porównaniu z 2010-2011 mimo częstszych chorób współistniejących. Oceniono 64 698 kolejnych pacjentów poddanych implantacji CRT (CRT-D – 49,7%, CRT-P – 50,3%). Autorzy zaobserwowali 76% wzrost implantacji CRT w latach 2018-2019 w porównaniu z 2010-2011. Choroby współistniejące, takie jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca czy przewlekła choroba nerek, również występowały częściej w późniejszych latach. Śmiertelność w ciągu 30 dni od zabiegu spadła w późniejszych latach z 1,43% do 1,09% a roczna z 9,51% do 8,13% (w obu przypadkach p < 0,001). W analizie po 2 latach od zabiegu punkt końcowy w postaci zgonu lub hospitalizacji z powodu niewydolności serca skorygowany o wiek, rasę, płeć, rodzaj CRT i choroby współistniejące występował rzadziej w późniejszych latach (HR 0,59; 95% CI 0,57-0,62). 

https://academic.oup.com/europace/article/25/6/euad141/7188948

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły