Porównanie między selektywną i nieselektywną stymulacją pęczka Hisa na synchronię elektryczną i mechaniczną serca

Porównanie między selektywną i nieselektywną stymulacją pęczka Hisa na synchronię elektryczną i mechaniczną serca

Stymulacja wierzchołka prawej komory serca prowadzi do istotnych negatywnych następstw w funkcji lewej komory.  Wydaje się, że alternatywne miejsca stymulacji – między innymi pęczka Hisa mogą zapewnić bardziej fizjologiczne przewodzenie przedsionkowo- komorowe i międzykomorowe. Celem tej pracy była ocena wpływu selektywnej i nieselektwnej stymulacji pęczka Hisa na elektryczną i mechaniczną synchronię lewej komory u chorych z prawidłową funkcją lewej komory oraz prawidłowym własnym czasem trwania zespołu QRS przy SPECT MPI.

Nie wykazano różnic istotnych statystycznie w czasie trwania QRS (synchronii elektrycznej serca) u chorych ze stymulacją selektywną pęczka Hisa tylko u chorych z wysoką amplitudą stymulacji.

Nie wykazano różnic istotnych statystycznie w synchronii mechanicznej LK u chorych ze stymulacją selektywną pęczka Hisa zarówno z wysoką jak i niską amplitudą stymulacji.

U chorych ze stymulacją selektywną pęczka Hisa tylko w grupie z wysoką amplitudą stymulacji nie wykazano różnic istotnych statystycznie w synchronii mechanicznej LK. Nie wykazano różnic istotnych statystycznie w synchronii mechanicznej LK u chorych ze stymulacją selektywną pęczka Hisa zarówno z wysoką jak i niską amplitudą stymulacji.

U chorych ze stymulacją selektywną pęczka Hisa tylko w grupie z wysoką amplitudą stymulacji nie wykazano różnic istotnych statystycznie w synchronii mechanicznej LK. Zarówno stymulacja selektywna pęczka Hisa jak i nieselektywna istotnie poprawia synchronię mechaniczną LK w porównaniu do stymulacji z przegrody międzykomorowej. Stymulacja selektywna pęczka Hisa jak i nieselektywna z wysoką amplitudą stymulacji w istotny sposób mogą poprawiać synchronię elektryczną i mechaniczną lewej komory.

Autor: Michał Chudzik

POBIERZ – „Porównanie między selektywną i nieselektywną stymulacją pęczka Hisa na synchronię elektryczną i mechaniczną serca”

Źródło/a: 

Comparison of the effects of selective and non-selective His bundle pacing on cardiac electrical and mechanical synchronyJinlong Zhang et al. 

Europace (2017) 0, 1–8CLINICALdoi:10.1093/europace/eux120