Porównanie pięciu smartwatchy w detekcji migotania przedsionków w praktyce klinicznej

ehra 2022

Apple Watch 6, AliveCor KardiaMobile, Fitbit Sense, Samsung Galaxy Watch, Withings Scanwatch to urządzenia, które oferują istotną dokładność diagnostyczną w detekcji migotania przedsionków. Prezentowane prospektywne badanie przeprowadzono na grupie 163 chorych w Bazylei. Oceniono dokładność ww. smartwatchy w rozpoznawaniu migotania przedsionków i porównano z 12-odprowadzeniowym EKG. Każdy pacjent miał co najmniej cztery z pięciu smartwatchy. U 47 chorych (30,3%) w zapisie EKG było obecne migotanie przedsionków. Średnia wieku wyniosła blisko 65 lat, kobiety stanowiły ok. 1/3 uczestników. Czułość i swoistość wykrywania migotania przedsionków wyniosła odpowiednio: 

  • 90% i 95% dla Apple Watch 6,
  • 97% i 96% dla AliveCor KardiaMobile,
  • 86% i 100% dla Fitbit Sense,
  • 97% i 91% dla Samsung Galaxy Watch 3, 
  • 91% i 95% dla Withings Scanwatch. 

Odsetek niejasnych zapisów wyniósł odpowiednio: 17%, 26%, 21%, 20%, 24%. Zapisy były niejasne z powodu zbyt wolnej lub zbyt szybkiej czynności serca, bądź artefaktów ruchowych. W ocenie kardiologa w 98,8% zapisów ze smartwatchy można było ocenić rytm serca. 

https://digital-congress.escardio.org/EHRA-Congress/sessions/3898-e-cardiology-award-session

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły